ISO 20000 sertifikaattien määrä

Kansainvälisen ISO 20000 sertifikaatin suosio kasvaa nopeasti, sillä keväällä 2008 listalla oli vain 180 nimeä ja pari vuotta sitten määrä oli vain n. 50. Nyt lokakuussa 2008 sertifioituneita organisaatioita on jo 258 kpl 36 maasta.

iso 20k

Monet ovat oivaltaneet, että ITILiin pohjautuva kansainvälinen sertifikaatti on hyvä tavoite it-palveluorganisaatiolle. Sertifikaatti on myös asiakkaalle parempi tae toimittajan laadusta kuin vain kauniit lupaukset. ISO 20000 sertifikaatti on luonteva jatke ITIL prosessien hyödyntämiselle. Sertifikaatin saaminen vahvistaa sen, että prosessien jalkauttamien on onnistunut. ISO 20000 sertifikaatti edellyttää että prosessien toimiminen pitää kyetä näyttämään, pelkät suunnitelmat ja dokumentit eivät enää riitä.

Isoille palvelutuottajille sertifikaatti näyttää olevan must, mutta on kiinnostava havaita että sertifikaatin ovat hankkineet hyvin monenlaiset organisaatiot, eivät vain palvelutuottajat. IT-palveluntarjoajia ovat mm. Accenture, Hewlett Packard, IBM,LogicaCMG, SAP, Siemens, Wipro. Julkishallintoa edistavat mm Munchenin lentokenttä, monet virastot eri maissa ja muutamat kunnat. Teleyhtiötä on paljon NTT, BT Global Services, Vodafone, Myös finanssimaailmaa on: Lloyds,World Bank, KPMG, Shenzenin pörssi. Sertifikaatit ovat pääosin maakohtaisia, joten yhdessä maassa hankittu sertifikaatti ei ole voimassa muualla, mutta monet isot palveluntuottajat ovat jo hankkineen sertifikaatin useassa maassa.

Nopeinta sertifioituminen on ollut Aasiassa, jossa on saatu 57 % sertifikaateista, Eurooppaan on saatu 38 % sertifikaateista joten USA ja muu maailma tulevat vielä perässä. Pohjoismaissa ollaan oltu aika hitaita, ensimmäisenä sertifikaatin ehti saada CSC Nordic Tanskassa ja Fujitsu on ensimmäinen Suomessa.

Luettelo sertifikaatin saaneista yrityksistä löytyy osoitteesta: http://www.isoiec20000certification.com/lookuplist.asp?Type=9. Listalla ovat vain ne, jotka ovat halunneet julkaista tietonsa, mutta voisi olettaa että suuri osa sertifikaatin saaneista toki haluaa myös näyttää sen. Klikkaamalla yrityksen nimeä löytää myös sen tärkeän scoping statementin, joka kertoo mihin palveluihin sertifikaatti kohdistuu. Jotkut sertifikaatit on rajattu varsin tiukkaan, esim. vain yhteen asiakkaaseen, jolloin sertifikaatti ei tietenkään kuvaa koko organisaation toimintaa, mutta toki suppeakin sertifikaatti on hyvä alku.

%d bloggers like this: