Kuka omistaa ITILin

Kuten ITILiin perehtyneet tietävät, sen ensimmäinen versio syntyi CCTA (Central Computing and Telecommunications Agency) toimesta. Kirjojen oikeudet siirtyivät TSO:lle (The Stationary Office). TSO on vanha virasto, perustettu v. 1786 nimellä Her Majesty’s Stationary Office hankkimaan mm. paperia yms. toimistotarvikkeita.

OGC perustettiin v. 1997 huolehtimaan Englannin valtion omaisuudesta. ITIL siirtyi TSO:n mukana OGC:lle ja yksityistettiin. Vuonna 2007 TSO myytiin Williams Lee-nimiselle yritykselle.

OGC on pitänyt itsellään ITIL copyrightin, mutta siis luovuttanut julkaisutoiminnan TSO:lle ja koulutus- ja sertifiontitoiminnot APMG:lle. APM Group on myös englantilainen yritys. ITILiä kehittää nyt näiden kolmen yrityksen ryhmä, joka on siis puhtaasti voittoa tavoitttelevaa liiketoimintaa. Ei ole mitään riippumatonta järjestöä tai yhdistystä, joka valvoisi ja ohjaisi ITILin kehitystä.

Aiemmissa versioissa OGC määritteli ITILIn avoimeksi. Myöhemmissä versiossa tämän kappaleen kohdalla lukee Deleted. Alla on se poistettu teksti:

1.1.1 Public domain framework
From the beginning, ITIL has been publicly available. This means that any organisation can use the framework described by OGC in its numerous books. Because of this, the IT Infrastructure Library guidance has been used by such a disparate range of organisations, local and central government, energy, public utilities, retail, finance, and manufacturing. Very large organisations, very small organisations and everything in between have implemented ITIL processes
.

Rahastuksen maku tulee hyvin esille uuden ITIL Liven hinnoittelussa. Yritysasiakkaalle yhden samanaikaisen käyttäjän lisenssi maksaa 7.300 €/vuosi. Demo löytyy osoitteesta:
http://www.tso.co.uk/itil/

Krititiikki on yltynyt aika kovaksi. It-skeptikko käyttää termiä snake oil. Termi viittaa ihmerohtoja kaupusteleviin helppoheikkeihin, jotka kiersivät aikonaan Villissä Lännessä. Lue juttu osoitteessa:   http://www.itskeptic.org/itil-snake-oil

Yksi tärkeä syy ITILin aiempien versioiden menstykseen on ollut niiden avoimuus. Vapaasti käytettävä framework houkutteli monia soveltajia kehittämään sen varaan palveluja.

%d bloggers like this: