Kymmenen syytä valita ISO 20000

Kansainvälisen ISO 20000 sertifikaatin suosio kasvaa eksponentiaalisesti, mistä tämä suosio johtuu? Siihen on eri syitä.

1) Asiakkaan tarpeiden ja it-palvelujen yhteensovittaminen on edelleen merkittävä haaste jonka eteen pitää tehdä jatkuvasti töitä. Se on ollut keskeisessä roolissa ITILin parhaissa käytännöissä ja ISO 20000 jatkaa siitä mihin ITIL lopettaa.

2) Johdon rooli ja vastuu. ISO 20000 määrittelee johdon roolin ja nostaa esille prosessien koordinoinnin. ITILin yksi heikkous on ollut johdon irrallisuus, johdolle ei varsinaisesti tarjota mitään roolia eikä ITILissä määritellä prosessien koordinointia.

3) Toiminnan tehostaminen ja kustannusten säästäminen on jatkuvasti työllistävä asia. Se edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja ISO 20000 perustuu hyviksi havaittuihin käytäntöihin. ITIL prosessit tehostavat toimintaa vain, jos prosessit saadaan oikeasti toimimaan. Standardi edellyttää muutakin kuin dokumenttejä.

4) Mittatikku. ISO 20000 on kätevä, riippumaton mittatikku, jonka avulla voidaan arvioida it-palveluorganisaation kypsyyttä.

5) Parannettu ITIL. ITIL versio 2 puutteita ovat edellä mainitun johdon roolin lisäksi staattisuus. ISO 20000 täydentää ITILiä hallitusti lisäämällä parhaisiin käytäntöihin uusien palvelujen kehittämisen ja ulkoisten suhteiden hallinnan.

6) ISO 20000 on kompakti. Se sisältää 13 prosessia ja kolme johtamisen aluetta. Se on helppo hahmottaa ja se on sisäisesti looginen. Esim ITILin kolmosversio sisältää lähes 40 prosessia ja funktiota ja on toivottaman ristiriitainen ja kaoottinen, koska uusien ja vanhojen prosessien suhteita ei ole koordinoitu.

7) Ulkoistajalle sertifikaatti on tae toimittajan ohjaus- ja johtamismenetelmien laadusta. Sertifikaatin saaminen vahvistaa sen, että prosessien jalkauttamien on onnistunut. ISO 20000 sertifikaatti edellyttää että prosessien toimiminen pitää kyetä näyttämään, pelkät suunnitelmat ja dokumentit eivät enää riitä.

8) Palveluyritykselle ISO 20000 on kilpailuetu. Aluksi sertifikaatti auttaa myyntitilanteessa, sen avulla voidaan luoda mielikuvaa kyvykkyydestä. Jatkossa sertifikaatin puute alkaa karsia heikompia toimijoita markkinoilta.

9) Hyvä tavoite henkilöstölle. ITIL prosessien käyttöönotto on pitkä projekti ja on ymmärrettävää että kehittämisen motivaatio laskee ajan mittaan. ISO 20000 on luonteva jatko ITIL-pohjaiselle kehittämiselle. Sertifikaatin saaminen on merkittävä ja konkreettinen saavutus, jonka eteen koko organisaatio voi ponnistella.

10) ISO 20000 on it-alan oma kansainvälinen standardi. Standardit ovat hyviä ja hyödyllisiä. Voi hyvin kysyä miksi sitä ei otettaisi käyttöön.

%d bloggers like this: