ITIL V2 tuote lakkautetaan

OGC on päättänyt lakkauttaa ITIL V2-tuotteen, kuten he sitä kutsuvat. Lakkautus etenee vaiheittain, ensin loppuu Foundation ensi kesänä. Lakkautus liittyy uuden V3.x:n ilmestymiseen, tavoitteena on poistaa vanha tuote uuden alta. Sinänsä varmasti järkevää tuotehallinnan kannalta. Pulmana on vain se, että V3.0 on niin surkea ja viallinen tuote, en usko että edes pahimpia vikoja kyetään korjaamaan tulevassaV3.x tuotteessa.

Hyvä esimerkki V3 sotkuista on eri forumeilla käytävä vilkas keskustelu insidenttien hallinnasta. V3 insidenttien hallinta on solmussa ja soveltajat ymmällään.

Haluatko ITIL-kirjailijaksi

OGC on julkaissut suunnitelmansa ITILin päivittämiseksi, katso suunnitelma, jos olet kiinnostunut. Kovin houkuttelevalta se ei vaikuta. Jokaisen kirjan korjaamisesta vastaa vain yksi henkilö, jota päsmäröivät alkuperäiset kirjoittajat. Sivutienestit voi unohtaa, sillä sopimus tehdään yrityksen kanssa ja palkkio on huimat 11.000 €. Strategiakirjan uudelleen kirjoittamisesta maksetaan toki 50% enemmän. Palkkiomalli takaa sen, että kirjoittajat saadaan yrityksistä, jotka katsovat hyötyvänsä hankkeesta. Kansainvälinen yhteistyö, riippumattomuus ja asiantuntemus voidaan unohtaa.

Työ perustuu Change Logiin kirjattuihin virheisiin. Mielestäni suunnitelma varmistaa hankkeen epäonnistumisen. Olen itsekin kirjannut jonkin korjausehdotuksen ikäänkuin kokeeksi ko Change Control Logiin, mutta en kyllä oikein jaksanut uskoa että niitä käsiteltäisiin ihan tosissaan. Koska niille ei näyttänyt tapahtuvan mitään, en jatkanut työtä. En usko että logi on mitenkään kattava luettelo virheistä. Vaikka kirjauksia on paljon, monet korjausehdotukset olivat triviaaleja kirjoitusvirheitä. 

Työ on nyt aloitettu ja uusi ITL versio 3.x tullaan julkaisemaan vuoden 2011 alkupuolella. On hauska huomata että joissakin organisaatioissa ei ole pula rahasta ja ajasta sillä ITIL V3 kurssit myyvät edelleen hyvin. Onnea ja menestystä vaan kaikille ITIL V3 opiskelijoille. Opiskelette nyt todistettavasti virheellistä teoriaa. Puolentoista vuoden päästä, jos aikataulu pitää, voitte poisopiskella nyt oppimanne asiat ja opiskella itilin uudestaan. Ja ostaa tietysti uudet kirjat. Jatkakaa ihmeessä jatkokurseille kun niitäkin on jo tarjolla Suomessa. Voitte viettää seuraavat kolme vuotta opiskellen ja poisopiskellen itiliä. Eiköhän sitten tule jo ITIL VISTA. Kannattaa ehkä kuitenkin lukea Aku Ankan se juttu, jossa kerrotaan höpsismistä.

Mikä on palvelunhallinnan strategia

Strategiassa on kyse päätöksenteosta epävarmoissa olosuhteissa. Lähtökohtana on että tiedetään missä ollaan, päätetään minne halutaan päästä ja yritetään valita oikea reitti. Epävarmuuttaa aiheuttaa se, ettei tiedetä mitä esteitä reitillä on ja että riittävätkö omat rahkeet esteiden ylittämiseen. Hyvän strategian toteuttanut voi olla tyytyväinen sinnikyyteensä jos esteiden ylittämine lopulta palkitaan tavoitteiden toteutumisella.

On tärkeä ymmärtää että yrityksen ja ja palveluorganisaation strategia ovat kaksi aivan eri asiaa. Yritys toimii valitsemillaan markkinoilla omien rajoitteitensa puitteissa ja palveluorganisaatio taas tukee omistajaorganisaation toimintaa. Nämä ovat kaksi aivan eri asiaa, mutta näyttää välillä siltä että Eduskuntakin yllättyy kun valtion yksityistämä laitos alkaa yrityksenä toimia eri tavalla kuin aiemmin.

Itsenäinen IT-palvelufirma voi miettiä vapaasti mitä palveluja se tarjoaa ja kenelle. Yritys voi päättää luopua kannattamattomista pikkuasiakkaista ja keskittyä yhteen toimialaan. Useimmat it-palveluja tarjoavat yksiköt ovat olemassa emo-organisaatiota varten eikä niille suoda moisia vapauksia. Sisäisen ITn on järjetöntä pohtia omaa, itsenäistä liiketoimintastrategiaa.  

Haluan korostaa vielä sitä seikkaa, että ei pidä sotkea it-strategiaa ja it-palvelustrategiaa toisiinsa. Tietotekniikka on monessa yrityksessä lähellä liiketoiminnan ydintä eikä sitä enää jätetä erillisen it-yksikön vastuulle. It-strategia ei välttämättä poikkea yrityksen strategiasta lainkaan. Liiketoimintayksikkö valitsee ne sovellukset ja toiminnallisuudet joita he tarvitsevat.

It-palveluhallinnan tehtävänä on tarjota näiden sovellusten tarvitsema infrastruktuuri. It-palvelujohdon tärkeä strateginen kysymys on miten se voi vaikuttaa organisaation tulokseen tai tavoitteeseen esimerkiksi vähentämällä kuluja tai tehostamalla toimintaa. Tämä ei silti tarkoita sitä että it-palvelujohdon ei pitäisi pohtia strategiaa. It-palvelujohdon strategia lähtee emo-organisaation valitsemasta strategiasta. Organisaatiolla on vain yksi strategia, joten it-palvelun strategia on johdettava yrityksen strategiasta. Yrityksen kasvutavoitteet, kansainvälistyminen, yritysostot ja panostukset palveluun, ovat esimerkkejä asioista, jotka vaikuttavat it-palvelustrategiaan.  

Millaisia strategisia valintoja it-palvelunhallinnan täytyy sitten tehdä. Tärkeitä kysymyksiä ovat ainakin arkkitehtuuri, kapasiteetti, jatkuvuus, jakelustrategia ja palvelutaso. Infrastruktuurin arkkitehtuurin tulee tukea organisaation päämääriä. Kapasiteettia tulee olla sopivasti, riskienhallinta pitää olla linjassa emon kanssa ja palvelutason pitää perustua emon nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin.

Strateginen ketteryys asettaa omat haasteensa it-palvelunhallinnalle. Ketterä yritys reagoi nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja it-palvelunhallinnan kannalta ketteryys voi olla vaikeaa. Kannattaa pyytää johdolta erilaisia skenaarioita ja miettiä miten niihin voi varautua.

%d bloggers like this: