ISO 20000 alkaa näkyä tarjouspyynnöissä

Jan van Bon kertoo ITSM-portalissa että USA valtionhallinto on alkanut lisätä ISO 20000 vaatimuksen tarjouspyyntöihinsä. Olen kuullut samaa myös Suomesta, ilmeisesti myös meillä julkishallinto on herännyt ensin. Tämä on hyvä uutinen. Tarjouspyynnöt ovat sitä kieltä, jota it-palveluorganisaatiot kuuntelevat. On iso loikka it-palvelunhallinnan tasolle ja sisällölle, jos ISO 20000 korvaa itil-vaatimukset tarjouspyynnöissä.

ISO 20000 on ainoa täsmällinen ja toteuttamiskelpoinen kehikko, jonka palvelun ostaja voi vaatia. IT-palvelujen ostajien pitäisi vihdoinkin oivaltaa ettei itil merkitse oikein mitään. Kuka tahansa voi sanoa toimivansa itilin mukaisesti, kunhan käyttää itil-terminologiaa. Itil on aivan liian tulkinnanvarainen, jotta siitä voisi olla hyötyä palvelun ostajalle. Itilistä on kaksi versiota ja sata tulkintaa. Itil on täynnä sisäisiä ristiriitaisuuksia, virheitä ja huonoja neuvoja. Toki itilissä on paljon hyviä asioita ja on sinänsä hyvä, että palvelun tuottajat pyrkivät kehittämään toimintaansa sen avulla, mutta ostajan kannalta ISO 20000 on paljon parempi työkalu.

Tässä tilanteessa ei kannata vaatia, että toimittajalla on voimassa ole sertifikaatti. Sertifionnissa on omat ongelmansa, eivätkä kaikki ISO 20000 prosessit ole aina välttämättömiä ostajan kannalta. Tärkeintä on saada lupaus, että toimittaja täyttää ISO 20000 vaatimukset sopimuksen kohteena olevien palvelujen osalta. On helppo valita muutama satunnainen kohde ja tarkistaa asia. Jos palvelutoimittajan myyjä on valehdellut, pikainen auditti paljastaa totuuden. Mahdollisissa kiistatilanteissa palvelun aikana voidaan myös katsoa standardin vaatimukset ja arvioida noudatetaanko niitä. Tämä edellyttää että ostaja hallitsee ISO 20000 vaatimukset. On parempi tarkastaa itse pari tärkeää kohtaa kuin luottaa sokeasti ulkopuolisen sertifiointiin.

Tarjouspyyntöön mukaan siis lause: ”Palvelun toimittaja sitoutuu toimimaan kansainvälisen ISO/IEC 20000:2005 standardien osien 1-2 antamien ohjeiden mukaisesti sopimuksen kohteena olevissa palveluissa. Palvelun toimittaja lupaa antaa asiakkaanedustajan tarvittaessa tarkistaa, että asiaankuuluvat toimintatavat, ohjeet, kirjaukset ja muut dokumentit ovat standardin vaatimusten mukaisia.”

%d bloggers like this: