IT outside IT

Keksin uuden termin, IT outside IT (#IToIT Twitterissä). Tämä lähti liikkeelle keskustelustani Mark Smalleyn kanssa kun pohdimme IT organisaation ulkopuolella olevia IT-henkilöitä.  Saa nähdä herääkö termi henkiin. Ilmiö on joka tapauksessa todellinen ja huonosti tunnettu.Yhtään julkaistua tutkimusta aiheesta en ole löytänyt.

Pääkäyttäjiä koskeva pikatutkimukseni on vielä kesken, mutta se on jo paljastanut sen, että rooli on todellinen, yleinen ja monipuolisempi kuin luullaan. Tutkimuksessa tuli esiin että suomalaiset pääkäyttäjät tekevät monia niistä asioista, joita ASL BiSL Foundation kuvaa BiSL-mallissaan, mutta myös selviä eroja tähän malliin verrattuna. Tutkimus jatkuu nyt kakkosvaiheessa, jossa kerään vastauksia pääkäyttäjiltä.Vastausten saanti näyttää olevan vaikeaa, mutta jo saadut vastaukset ovat mielenkiintoisia.

Näyttää vahvasti siltä, että IT tehtävät ovat hajaantumassa ja erikoistumassa. Pääkäyttäjillä on merkittävä rooli monissa it-palvelunhallinnan prosesseissa, mutta se näyttää olevan ainakin osin epävirallinen. ITIL kuvaa pääkäyttäjiä vain Service Deskin yhteydessä. Kuva on sinänsä oikea mutta liian suppea. Muualta en löytänyt mainintaa roolista.

%d bloggers like this: