Vuoden 2012 teemat

Tämän pikakyselyn tavoitteena oli kartoittaa, mitkä asiat ovat nyt mielessä kun uusi vuosi on alkanut.  Kysymykset olivat:

1) Mikä tai mitkä tavoitteet/tehtävät tulevat viemään eniten aikaa tänä vuonna?
2) Minkä asian tai asioiden pitäisi parantua IT-toiminnassa tämän vuoden aikana?

Vastauksia tuli 54 kpl ja niistä tulkitsin 82 asiaa, jotka joko veivät aikaa ja 74 tavoitetta.

Ensiksi ajanviejät

Ajanviejistä ykkönen oli infrastruktuuri, laajasti käsitettynä. Tämä on luonnollista, koska sitähän it tekee. Vastaajat ovat hyvin erilaisissa rooleissa ja organisaatiot erilaisissa vaiheissa, joten eri hankkeiden tunnistaminen ei ollut tässä yhteydessä kiinnostavaa. Tyypillisiä hankkeita oli jonkin järjestelmän käyttöönotto tai päivitys.

Toiseksi yleisin ajanviejä oli prosessit. Näillä tarkoitetaan ilmeisesti itil-prosesseja, joskin useissa vastauksissa puhutaan vain prosessien kehittämisestä yleensä. CMDB mainitaan aika usein.

Kolmas ajanviejä on se, jonka pitäisi olla tietysti ykkönen, eli asiakkaan (liike)toiminnan edistäminen.

Neljäs syöppö on oman organisaation muutosten aiheuttama puuha.  Tämän jälkeen on kolme aihetta, jotka ovat tasoissa: pilvipalvelut, Service Desk ja governance eli toiminnan ohjaaminen. Tietoturva on melko harvinainen. ISO 20000 ei myöskään työllistä kovinkaan montaa henkilöä.

Green IT tai energiansäästö ei nouse esiin kertaakaan.

Minkä sitten pitäisi parantua?

Aika huolestuttavasti prosessit ovat listan kärjessä. Prosessien kehittäminen on helposti sisäänlämpiävää puuhaa, josta haetaan ensisijaisesti etuja itselle ja omalle toiminnalle. Ja jos yritetään implementoida itiliä, on hyvin todennäköistä, ettei työ koskaan onnistu. Vastaukset voi myös tulkita niin, että prosessikehityksen saavutuksiin ei olla tyytyväisiä, sillä tässä kysyttiin asioita joiden pitäisi parantua.

Infran parantaminen on kakkostavoite, joka on ihan hyvä asia. Useimmat vastaajat ovat vastuussa infrastruktuurin toimivuudesta omalta osaltaan. Kustannusten karsiminen nousee kolmannelle sijalle. Liiketoiminnan kehittäminen löytyy jatkuvuuden kanssa jaetulta neljänneltä paikalta. Green IT mainitaan kerran. ISO 20000 ei näy tavoitteessa kertaakaan. Palvelun parantaminen mainitaan muutaman kerran.

Vältä turhaa työtä

Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset eivät näytä oikein hyvältä. Olen juuri lukenut Steve Jobsin elämänkerran ja siitä jäi mieleen keskittyminen ja karsiminen. Tuote ja palvelu paranevat, kun niistä karsitaan turhat elementit pois. Pitää keskittyä vain muutamaan asiaan ja tehdä ne hyvin.

Organisaatio ei kehity, jos tavoitteita on liikaa tai ne ovat epämääräisiä. Kuten jo sanoin, itilin ”implementointi” tuskin onnistuu, mutta vaikka se onnistuisikin, ei sitä välttämättä ole hyötyä kenellekään. Se syö resursseja ja voi näkyä asiakkaalle lisääntyneenä byrokratiana. Itil on parhaimmillaan vain apuväline palvelun laadun kehittämisessä ja pahimmillaan pelkkä konsulttien ja kouluttajien rahastusväline.

Paras keino lisätä työn tuottavuutta, on jättää turha työ tekemättä.

3 vastausta

 1. Poimin tähän muutaman kommentin, joita olen saanut sähköpostitse.

  * Pidän kovasti tavastasi käsitellä asioita! Todella virkistävää huomata, että olet päätynyt samantyyppiseen ajatusmalliin ITIL:stä kuin allekirjoittanut 🙂

  * Riippuu IT yksikön koosta eli suurissa organisaatioissa tehdään paljonkin turhia asioita tai ainakin päälleikkäisiä asioita

  * Ja se on totisen totta tuo älyttömyyden touhuilu.

 2. Pidän myös kovasti Aalen sekulaarista lähestymistavasta tietohallinnon johtamiseen ja prosesseihin.

  Tämänkertaisen kyselyn tuloksissa jäin miettimään, että kenen tehtävistä kysyttiin ja keneltä saatiin vastaus:
  – Jos vastaajista yli 30% kuluttaa aikansa infran kanssa, niin johtuuko se siitä, että he työskentelevät yleisestikin infran parissa.

  Jos vertailukohtana pidetään bisnestä, niin ehkä bisnesprosessien parissa toimijat tosiaan ovat vähemmistönä sekä Aalen foorumilla että ITSM:n parissa yleensä. Se selittäisi myös, miksi ITIL ja esimerkit ovat niin kovasti painottuneita infran ja palvelinten alueelle.

  Kun ohjelmistokehitys ja yleensäkin liiketoiminnan kehitys tietotekniikan avulla oletetaan olevan foorumin ulkopuolella, niin vastaukset asettuvat uuteen valoon. Infran saatavuutta voidaan helpottaa bisnekselle, tukiprosesseja voidaan parantaa ITILin käytännöillä ja pilvistä ym. puhuminen on mielekästä.

  • Kohderyhmäni on tosiaan IT-väki, joiden vastuulla on infra eli siinä mielessä on ihan ok että se vie työajan.

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: