Vuoden 2014 teemat

Tämä kysely oli uusinta vuodelta 2012. Siinä kysyttiin kahta asiaa:

1) Mikä tai mitkä tavoitteet/tehtävät tulevat viemään eniten aikaa tänä vuonna?
2) Minkä asian tai asioiden pitäisi parantua IT-toiminnassa tämän vuoden aikana?

Vastauksia tuli 56, kolme enemmän kuin vuonna 2012.

Tunnistin vastauksista 146 aihetta, joka on 10 vähemmän kuin edellisellä kerralla. Selvänä ykkösenä on infra, joka on ennen kaikkea aikaa syövä asia ja kakkosena tulee prosessit. Nämä olivat kärjessä myös vuonna 2012. Kolmantena on muutos, esimerkiksi organisaatiomuutos tai muu vastaava ulkoinen tekijä, johon IT:n on pakko sopeutua. Kustannukset ja laatu ovat tärkeimmät kehittämiskohteet. Alla olevassa kuvassa on esitetty se, kuinka monta kertaa jokin asia mainitaan.

Slide1

On mielenkiintoista katsoa, mikä on muuttunut vuodesta 2012. Muutokset ovat mielestäni yllättävän suuria. Nyt asteikkona on prosenttiluku, joka on laskettu erotuksena siitä, kuinka monta prosenttia vastaajista mainitsi jonkun asian, eli siinä otetaan huomioon pieni ero vastaajamäärissä.

Selvässä kärjessä on muutos, jota ei esiinny lainkaan vuoden 2012 tuloksissa. Toki vuoden 2012 vastauksista löytyy muutama maininta jos tarkkaan etsii, mutta se ei tosiaankaan ollut samanlainen hallitseva teema kuin nyt. On hauska huomata, että laatu, viestintä ja asiakastyytyväisyys ovat nousseet. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita, joihin kannattaa käyttää aikaa ja energiaa.

Pudonneiden asioiden kärjestä löytyvät prosessit eli prosessibuumi alkaa hiipua. Se oli vuonna 2012 selkeästi tärkein kehittämisen kohde, nyt se on lähinnä aikaa syövä kohde. Governance on myös pudonnut. Business tarkoitti lähinnä liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamista. Olen nimennyt sen nyt yhteistyöksi, joka ehkä kuvastaa hienoista painotuseroa. Mittaaminen on samoin pudonnut, varmaankin prosessien myötä. Infra ja service desk ovat säilyneet samoissa asemissa.

Slide2

Tulokset ovat johdonmukaisia ja mielestäni positiivisia. Nyt ollaan vähemmän sisäänlämpiäviä, IT:n sisäiset asiat putoavat ja ulkopuoliset asiat nousevat listalla.

Kysely myös osoittaa mielenkiintoisen ilmiön kyselytutkimuksista. Nyt kärkikolmikkoon nousi asia (muutos), joka ei esiintynyt v. 2012 listalla lainkaan. Jos olisi antanut vastaajille valmiin luettelon niin olisin varmasti valinnut sen edellisen tutkimuksen kärkiaiheista. Tuskin olisin osannut lisätä tätä muutosta sinne ja kokemusten mukaan vastaajat tyytyvät valitsemaan annetuista vaihtoehdoista.  Yksinkertaiset avoimet kysymykset tuottavat yllättävän hyviä tuloksia.

%d bloggers like this: