Palvelupiste

Kun aloitin oman urani IT -tuen piirissä, tuki oli aina lähitukea. Yliopistolla päätteet olivat tietokonekeskuksessa ja käyttäjät tulivat sinne. Oli luontevaa järjestää paikalle tukihenkilö, joka auttoi pulmatilanteissa. Näin käyttäjät eivät häirinneet muuta henkilökuntaa kysymyksillään. Palvelupisteiden tarve katosi, kun päätteet tulivat jokaisen pöydälle. Ei ollut mitään järkevää syytä päivystää tiskin takana, sillä asiakkaat eivät voineet raahata laitteitaan sinne. 

Puhelimessa etänä annettu tuki yleistyi vasta myöhemmin, vielä 90-luvulla oli tavallista että pulmat ratkottiin lähettämällä henkilö paikan päälle. Oikestaan vasta etähallinnan yleistyminen vähensi lähituen tarpeen minimiin. Lähituen ongelma on sen kalleus ja huono ennustettavuus. Lähitukihenkilöiden aika kuluu paikasta toiseen liikkuessa ja etukäteen on vaikea arvioida kuinka kauan joku käynti kestää.

Nyt tilanne on muuttunut. Henkilöillä on usein vain mukana kulkevia laitteita. Kaikilla ei ole omaa työpistettä vaan työpisteet vaihtuvat päivittäin. Nyt on paljon luontevampaa tarjota palvelupiste, jonne asiakas voi tulla laitteensa kanssa. Tietotekniikan merkitys on myös kasvanut, monet meistä eivät pysty tekemään töitään ilman laitteitaan. Jos ne lakkaavat toimimasta, tarvitsemme apua välittömästi. Tämän päivän käyttäjällä ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää muut työt ja keskittyä toimimattoman laitteen korjaamiseen tai vaihtamiseen.

Kysyin maanantaina lähituen ratkaisuista ja olen nyt saanut 50 vastausta. Kysely oli tällainen:

Olen kiinnostunut IT-lähituesta. Voit vastata joko asiakkaan roolissa tai tuen tarjoajan roolissa. Tässä on vain kolme kysymystä.
 
Lähituella tarkoitan sellaista palvelua, jossa asiakas ja tuen henkilö kohtaavat. Kohtaaminen voi tapahtua joko niin, että lähitukihenkilö tulee asiakkaan luokse tai niin, että asiakas menee tukipalveluun, jossa on palvelupiste.
 
Lähituki ei tietenkään korvaa puhelimella tai muulla viestivälineellä annettua etätukea, mutta tämä kysely koskee ainoastaan lähitukea.
 Tässä kysymykset:
 1) Mikä on roolisi lähituen suhteen?
a) olen asiakas
b) työskentelen tuessa
c) vastaan tuesta (esimies tai esimiehen esimies jne)
 
2)  Mitkä näistä vaihtoehdoista sopivat (voit valita useita, laita tärkein ensimmäiseksi)?
a) service desk lähettää tukihenkilön asiakkaan luokse tarvittaessa
b) meillä on palvelupiste, jonne asiakkaat ovat tervetulleita pisteen aukioloaikoina
c) meillä on palvelupiste, jonne asiakkaat ovat tervetulleita, mutta heidän pitää varata aika
d) meillä ei ole lähitukea
 
3) Anna kouluarvosana (10-4) lähituen toimivuudelle, perustele tarvittaessa.

 Vastaajista enemmistö (61%) edusti asiakkaita. Service deskin henkilökuntaa oli vain muutama henkilö ja yhdistin heidät palvelusta vastaaviin henkilöihin.

Slide1

Selvä enemmistö tarjoaa perinteistä lähitukea, jossa siis tukihenkilö tulee asiakkaan luokse. Reilu kolmannes on ottanut myös palvelupisteen käyttöön ja kymmenellä prosentilla ei ole palvelupisteen lisäksi muuta lähitukea. Muutama vastaaja kertoi, ettei heillä ole lainkaan lähitukea.

Tyytyväisyys lähitukeen riippuu tukiratkaisusta ja vastaajasta. Asiakkaiden mielestä palvelupiste on selvästi parempi ratkaisu kuin asiakkaiden luokse tuleva tukihenkilö. Service Deskistä vastaavat henkilöt eivät nähneet suurta eroa ratkaisujen välillä. Tässä on selvästi kyse näkökulmasta. Service Desk -vastaavat viittasivat usein yleisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin koko asiakastuesta, mutta asiakkaan roolissa vastanneet kertoivat omasta kokemuksestaan. Lähituen laatua ei moitittu mutta sen täsmällisyyden kanssa oli ongelmia. On selvää ettei lähituen aikatauluja voi ennustaa kovin tarkkaan.

Slide2

Kuvassa ei näy niitä, joilla ei ole lainkaan lähitukea, sillä heidän tyytyväisyytensä on aivan omilla lukemillaan. Kouluarvosana 5,7 on aika harvinainen keskiarvo missään kyselyssä, mutta vastaajien määrä oli pieni. Sinänsä aika käsittämätöntä, että jotkut päättäjät halveksivat niin paljon henkilökuntaansa, etteivät viitsi järjestää asiallista tietotekniikkatukea. Mitäköhän he kuvittelevat säästävänsä.

Mielestäni lähituen korvaaminen palvelupisteellä, on harkinnan arvoinen asia. Se voi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja leikata kustannuksia. Lähituen liikkumiseen käytetty aika voidaan hyödyntää parempaan palveluun.

Ehdoton edellytys on se, että varsinaiset palvelut ovat kunnossa, jos perusasiat ovat pielessä ei kannata yrittää piilottaa ongelmia korean julkisivun taakse. Lisäksi edellytyksenä on, että trpeeksi moni käyttää mobiileja laitteita ja että on olemassa luonteva keskus, tai keskuksia, jonne palvelupisteen voi perustaa.

Olen kirjoittanut samasta aiheesta myös englanniksi ja tämä ei ole suora käännös.

Net promoter score on huono idea

Net promoter score, NPS on uusi tapa yrittää tulkita asiakastyytyväisyysmittausten tuloksia.  Siinä kysytään suosittelisitko palvelua ystävällesi. Skaalana on 0-10 ja näistä 9-10 tulkitaan suosittelijoiksi, 7-8 neutraaleiksi ja 0-6 arvostelijoiksi. NPS saadaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden osuudesta.

Mittarissa on monta puutetta. Ensinnäkin se olettaa että asteikon tulkinta on samanlaista kaikkialla. Suomessa meillä on monille tuttu kouluarvosana, eikä ole ollenkaan varmaa kokevatko vastaajat arvon 7 neutraaliksi. Toinen puute on se, että kaava hukkaa paljon informaatiota. Tarkat arvosanat menetetään ja jäljelle jää vain kolme vaihtoehtoa.

Kolmas vika on siinä, että NPS on epästabiili, erityisesti pienillä aineistoilla. Vaikka vastausten keskiarvo on sama, voi NPS vaihdella paljon. Alla olevassa kuvassa molempien jakaumien keskiarvo on sama, mutta NPS on toisella kaksinkertainen. Ei ole lainkaan selvää, kumpi jakaumista olisi ”parempi”. Sen sijaan että kiittelee sinisen aineiston hyvää NPS lukua, pitäisi selvittää miksi siellä on noin paljon huonoja arvosanoja.

nps

Vastaavasti keskiarvo voi vaihdella suuresti, vaikka NPS on sama. Esim 50% NPS arvon saa keskiarvoilla 9,0 ja 7,5.

Neljäs vika on itse kysymyksessä. Se sopii hyvin lomakohteeseen, ihmisillä on tapana suositella lomakohteita toisille. Toisaalta on olemassa palveluja, jotka kaikki tuntevat ja joiden suositteleminen tuntuisi luonnottomalta. Suosittelisitko Alkoa ystävällesi? Olen joskus vastannut tuollaiseen kysymykseen: ei missään tapauksessa, vaikka pidin palvelua erinomaisena.

Palvelun jonkin osan suosittelu tarkoittaa implisiittisesti itse palvelun suosittelua, jolloin se voi sotkea tuloksia. Yksi vastaaja saattaa ajatella, että vaikka kokonaispalvelu oli huono, suosittelisin tätä osaa. Toinen taas ajattelee, että vaikka tämä osa on loistava, en voi suositella koska kokonaispalvelu oli heikkoa.

Mielestäni NPS on vain yksi esimerkki huonoista tutkimusmenetelmistä, joita näkee liian usein. Erilaisten kyselytutkimusten tekeminen on helppoa ja sen takia niitä tekevät ihmiset, jotka eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä.  Valitettavasti päättäjät eivät myöskään näytä osaavan erottaa hyvää tutkimusta huonosta. Siksi kai tällainen NPS:n tyyppinen tavara näyttää myyvän.

%d bloggers like this: